Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2012109
Sted- og lokalitetsnummer
131215-119
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning. Løber parallelt med vejen på den østlige side af denne, 2-4 m. fra vejen. Dæmningen er ca. 1½ m. bred og hæver sig 30-40 cm. over vandet. Dæmningen ser ud til at starte ved bækken i nord, og den slutter ved p-pladsen i syd. Den er ca. 190 m. lang. Stolperne står med 1½-2 meters mellemrum. Mellem de lodrette stolper er visse steder vandrette stolper, der forbinder de lodrette stolper. I dæmningens vestlige side kan tælles 88 lodrette stolper. I den østlige side kan tælles 60 lodrette stolper. Formentlig er der eller har der været flere stolper oprindeligt. På dæmningen løber en sti.

Undersøgelseshistorie

2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterTilspidsede egeplanker.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDæmning. Løber parallelt med vejen på den østlige side af denne, 2-4 m. fra vejen. Dæmningen er ca. 1½ m. bred og hæver sig 30-40 cm. over vandet. Dæmningen ser ud til at starte ved bækken i nord, og den slutter ved p-pladsen i syd. Den er ca. 190 m. lang. Stolperne står med 1½-2 meters mellemrum. Mellem de lodrette stolper er visse steder vandrette stolper, der forbinder de lodrette stolper. I dæmningens vestlige side kan tælles 88 lodrette stolper. I den østlige side kan tælles 60 lodrette stolper. Formentlig er der eller har der været flere stolper oprindeligt. På dæmningen løber en sti.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links