Faktaboks

Kommune
Fredensborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282955
Sted- og lokalitetsnummer
010411-98
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning til opstemning af Lille Stolmer Dam. Ca. 22 m lang, 3 m bred i kronen og 4-5 m i bunden. Højde max. 2 m. Indersiden (SV-siden) er stensat. Også midter­partiet på ydersiden er stensat. Et rør fører vandet under dæmningen. I indersidens forlængelse mod NV ses en række sten over en strækning af ca. 10 m.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiCa 5 m bred dæmning sat af utilhuggede kampesten. Dæmningen huler på midten.
2016
Registreringsprojekt/vejspor - KulturstyrelsenMarkeret på skovkort

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links