Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272829
Sted- og lokalitetsnummer
010108-55
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning, til opstemmet vand i Gyde Dam, N for dæmningen. 80 m lang, op til 7 m bred i bunden og op til 1,75 m høj, orienteret omtrent NØ-NV, idet dog Ø-enden drejer mere mod ØNØ.Hvor dæmningen knækker (25 m fra ØNØ-enden og 50 m fra SV- enden) er den afbrudt over en strækning af 6 m, hvor vandet passerer.

Undersøgelseshistorie

1801
Registrering via historisk dokumentation - FolkemuseetPå kort over Sdr. Gribskov ses en dæmning på sydsiden af Gydedammen.
1995
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2000
Uspecificeret museal aktivitet - Folkemuseet
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links