Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2930163
Sted- og lokalitetsnummer
010402-88
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning og omløbskanal. Dæmningen måler ca. 40 m i læng¬den, er ca. 6 m bred og 1 m høj, orienteret NNØ-SSV. Ca. 10 m fra SV-enden gennemskåret over en strækning af 5 m af en grøft, hvis bund ligger ca. 2,5 m under kronen. Omløbskanalen er ca. 35 m lang, går i en let bue omtrent Ø-V, og N om dæmningen. Hvor den er størst, er den 1,8 m dyb og ca. 4 m bred foroven med anlæg på 45 grader. Kanalen af¬brudt af skovdiget i Ø-enden.

Undersøgelseshistorie

2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterDæmning.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links