OS med gennemskæring, set fra NØ
.
OS, set fra SV
.
OS, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5033124
Sted- og lokalitetsnummer
060101-265
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning - holdedæmning. Dæmning af jord og sten, ca. 45 m lang. I VSV udgår dæmningen fra en klippeknold og i regning at ØNØ. Strækningen er c. 20 m langt, ca. 1 m højt og 4 m bredt. Her afbrydes dæmningen over en strækning ag ca. 5 m, hvor en nyere, dyb grøft er gravet igennem. Dæmningen fortsætter herfra mod NNØ og ender ved et gammelt, nu meget nedbrudt stendige. Den sidste strækning er 15 m lang ca. 1 m høj og 4 m bred.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links