Oversigt - fra NV
.
Oversigt - fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282838
Sted- og lokalitetsnummer
010301-71
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

2828:38. Dæmning, til opstemning af vand i Karlssø. Ca. 70 m lang, orien­teret NØ-SV. Fra vandspejl til kronen 2 m. 4,5 m fra kronen ned til terræn på ydersiden (NV). Kronen er 7 m bred. Hele dæmningen 17 m bred. I den NØ-lige ende, på indersiden (SØ) ses rester af sten­sætning. Et moderne betonoverløb er anbragt ca. midt i dæmningen. Det tidligere overløb ses i NØ-enden. En vej fører hen over dæm­ningen. Det moderne betonoverløb er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDæmning til opstemning af Karlsø. Ca. 70 m lang, NØ-SV, 4,5 m fra kronen ned til terræn på yderside, 12 m bred.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links