bækken nord for dæmningen
.
omløb nord for bækken set fra syd
.
den nordlige del set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4112102
Sted- og lokalitetsnummer
230101-326
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning. 20 m lang, 6 m bred og 1,5 m høj, orienteret omtrent N-S. Beliggende i statsskov, syd for skellet. Netop lige der i skellet passerer vandløbet og ligeledes fredskovsdiget. Træbevokset i blandet løvskov. Nord for skellet (i privat skov) er dæmningen svær at erkende, men ca 20 m fra skellet/bækken ses en halvbueformet (mod nord) omløbskanal, 25 m lang, 4 m bred og 0,5 til 0,75 m dyb. Nov. 2004: fortidsmindet er ikke meddelt til den private ejer, så det er kun den del, der ligger i statsskov, der er beskyttet som fortidsminde.

Undersøgelseshistorie

2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links