Stensat afløb - fra NØ
.
Oversigt - fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282842
Sted- og lokalitetsnummer
010301-83
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af mindre sø NØ for Brede Dam. Dæmningen er formet som en ret vinkel, et N-S gående stykke og et Ø-V gående stykke, med samlingspunkt i SV. Det N-S gående stykke er ca. 25 m langt, ca. 8 m bredt og ca. 1,75 m højt. (Det oprindelige terræn her ligger højt, så den omstændighed, at dæmninger ses så tydeligt, skyldes udelukkende at der på ydersiden (mod V) ligger en skovvej, som er gravet mindst 1 m ned i terrænet). Det Ø-V gående stykke er ca. 35 m langt. Fra SV-hjørnet, og de første15 m, hvor overløbet findes, er dæmningen fortsat 1,75 m høj, set fra indersiden (N), og 7 m bred i alt. På dæmningen her løber der en sti. Af­standen fra stien til søen er 4 m, og volden imellem er, set fra stien, 0,75 m høj. Fra afløbet og de næste ca. 20 m af dæmningen mod Ø, er volden mellem stien og søen i begyndelsen væk, men ses dog igen, stadigt tydeligere hen mod dæmningens afslutning i Ø. Overløbet er rørlagt med stensætning på ydersiden. Afløbet ligger kun 1 m under stien, og den gamle stenkiste er formodentlig bevaret dybere nede. Den Ø-V gående del af dæmningen er stensat på indersiden (N).

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDæmning, til opstemning af mindre sø NØ for Brede Dam.
2002
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links