volden set fra nordøst
.
volden set fra syd
.
volden set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390558
Sted- og lokalitetsnummer
210109-99
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1895 e.Kr. - 1905 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3905:58 Dæmning. Dæmningen er ca. 22 m lang, ca. 4 m bred og op til ca. 1 m høj.

Undersøgelseshistorie

2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDæmning. 22 m lang, 4 m bred og op til 1 m høj, orienteret NV-SØ. Anlagt af pastor Jacobsen omkring århundredeskiftet i forbin­delse med dambrug.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: En ca. 22 meter lang jordvold, ca. 4 meter bred ved foden og ca. 1 m høj i den vestlige ende og 0,5 meter høj i den østlige ende.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links