Faktaboks

Kommune
Rudersdal Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292924
Sted- og lokalitetsnummer
010402-49
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Til matr. nr: 1a Afd.480/497 Dæmningsanlæg (fiskedamme) bestående af 3 dæmninger med en indbyrdes afstand af ca. 80 m. Den sydlige dæmning er ca. 30 m lang, ca. 3 m høj, ca. 12 m bred. Gennembrudt af skovvej. Den mellemste dæmning er ca. 45 m lang, ca. 3 m høj, ca. 7 m bred. Gennembrudt af skovvej. Den nordligste dæmning er ca. 40 m lang, ca. 2 m høj. Gennembrudt af åløb.

Undersøgelseshistorie

1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDæmningsanlæg (fiskedamme) bestående af 3 dæmninger [sb 47-49] med en indbyrdes afstand af ca. 80 m. Den nordligste dæmning [sb 49] er ca. 40 m lang, ca. 2 m høj. Gennembrudt af åløb.
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links