Oversigt, set fra S
.
Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Uspecificeret fredning
Fredningsnummer
503395
Sted- og lokalitetsnummer
060106-200
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

50 m lang, 2 m bred og 0,5 m høj, orienteret Ø-V. 10 m fra V-enden, et 0,5 m bredt gennemløb, hvori der har siddet en nu, ødelagt, vejkiste/stenkiste. Dæmningen er blevet anlagt for at fremføre et tipvognsspor, et spor som dog aldrig færdiggjort.

Undersøgelseshistorie

2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links