Oversigt set fra NØ
.
Oversigt set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
121259
Sted- og lokalitetsnummer
120511-152
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmningsanlæg Dæmningsanlægget består i sin helhed af en ca. 425 m lang jord- vold, der hæver sig ca. 2-2,5 m over det nordfor liggende ter- ræn. Bredden af dæmningen varierer fra ca. 20 m til ca. 30 m. Dæmningen, der er græsklædt, har to gennembrydninger (markveje), nemlig på matr.nr. 1gc langs skellet til matr.nr. 1gb og på matr.nr. 1ge. Den fredede dæmnings udstrækning fremgår af ved- lagte kort, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dæmningen omfatter Restrup hovedgård, matr.nr. 1ga, 1gb, 1gc, 1ge, 1gf, 1gg, 1gh, 1 ke.

Undersøgelseshistorie

1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 2,5 x 425,0 x 30,0 m. Som før. Bevoksning: 1981: Græs
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDæmning, uspecificeret
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumGræsklædt dæmning ved Sønderholm.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links