Afløbet på dæmningen yderside - set fra NV
.
Oversigt - set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282841
Sted- og lokalitetsnummer
010301-75
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af vand i Sortedam. Ca. 50 m lang, ori­enteret Ø-V, let buet mod S. Indersiden (N) er stensat på en strækning af 45 m. Bredde ca. 6 m, hvoraf kronen udgør de 4 m. Fra vandspejlet til dæmningens krone er der 1,0 m. På ydersiden (S) er høj­den fra 1 til 3,5 m, idet terrænet midt for dæm­ningen ligger højt. I V-enden, på ydersiden, ses i terrænet, hvor det tid­­ligere overløb har været, som en ca. 50 m lang kanal, der i en blød bue mod S og Ø, har ført vandet med til vandløbet, som fortsætter til Teglgårds Sø . Det fungerende over­løb findes i Ø-enden, med et stemværk af beton og et 5 m langt rørlagt underløb gennem dæmningen. Der findes en sten­sætning ved afløbet på yder­siden, ca. 2 m under kronen. Fra det nuværende afløb fortsætter dæmningen ca. 20 m mod NNØ. Her fremtræder den som en 6 m bred, 0,5-1 m høj vold, i hvis NNØ-ende der synes at være spor af et endnu ældre overløb. Med undtagelse af de sidst beskrevne 20 m, løber der en vej hen over dæmningen. Vejbelægningen er ikke omfattet af fortidsmindefredningen.

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDæmning til opstemning af Sortedam. Ca. 50 m lang, Ø-V, 6 m bred.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links