Omløbsrende - fra Ø
.
Oversigt - fra NNØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282946
Sted- og lokalitetsnummer
010301-92
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ikke tinglyst Dæmning. Til opstemning af vand i Sortedam. Ca. 40 m lang, fra 8-12 m bred og ca. 2 m høj. Orienteret NNØ-SV. Omtrent i midten er dæmningen gennembrudt i ca. 10 meters bredde. I NNØ-siden, hvor dæmningen støder mod terrænet, er der en ca. 2 meter bred, 0,75 m dyb og ca. 20 m lang buet overløbsrende med stensatte kanter, hvoraf en del af stenene er synlige.

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDæmning til opstemning af vand i Sortedam, ca. 40 m lang, NNØ-SSV.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links