Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421136
Sted- og lokalitetsnummer
230304-207
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning ved Snogbæk. Dæmningen består af en ca. 82 m lang jordvold, der er ca. 2 m høj. Den strækker sig fra det højere land i nord mod syd til bækkens nuværende løb. Dæmningen har omtrent på midten en ca. 4 m bred afbrydelse; nord for denne er dæmningen ca. 10 m bred, syd for ca. 5 m. Dæmningen er bevokset med træer og buske. Fredningsgrænsen forløber 1 m fra foden af dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDæmningens N-lige del helt utilgængelig p.g.a. tæt kratbevoksning. En mindre, flad afgravning i den S-lige del, formentlig fra spejderes bygning af bivuak. Ellers ingen bemærkninger. Bevoksning: Træer, buske. Omgivelser: Eng, dyrket (ager). Foto: S/H og F 08.20 fra NØ, 08.21 fra SV.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDæmning, uspecificeret
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Er dog meget tilgroet og helt gemt i krat og træer.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links