Oversigt/yderside af dæmning - fra N
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282846
Sted- og lokalitetsnummer
010301-89
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: *************************** Dæmning, til opstemning af Store Funkedam. Ca. 40 m lang, orienteret NØ-SV. Ca. 15 m bred, heraf 6 m krone. Højden på ydersiden (NV) 4,5 m. Højden over vandspejlet 1 m. Omtrent midt i dæmningens yderside ses en stensætning, hvor overløbet tidligere har været. Det nuværende, moderne overløb er anbragt i SV-enden. Fungerende skovvej hen over dæmningen. Det moderne overløb og vejbelægningen er ikke omfattet af fortidsmindefredningen. Lige NØ for dæmningen ses et grustag i skrænten, hvorfra alt materialet til dæmningen stammer.

Undersøgelseshistorie

1994
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDæmning til opstemning af Store Funkedam, ca. 40 m lang, NØ-SV.
2003
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links