Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
380917
Sted- og lokalitetsnummer
200306-396
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst ********************************* Dæmning – ”Kradsmølle”. Samlet længde 70 m, idet den fra sit S-ligste punkt forløber 45 m i en svag bue mod NV (langs vandløbets SV-lige bred), hvorfra den drejer skarpt mod NØ de sidste 25 m (på tværs af vandløbet). Dæmningen er 17 m bred ved bunden, kronen er 3 m og højden 2,8 m på indersiden og 4,5 m på ydersiden. Dæmningen er afbrudt over en strækning af 8 m i den N-lige del, hvor vandløbet passerer.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAnlæg afventer klassifikation
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links