Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272916
Sted- og lokalitetsnummer
010108-39
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning og omløbskanal. Dæmningen opstemning vand i Gåsedam. Den er ca. 70 m lang, orienteret NV-SØ, ca. 11 m bred ved foden, 1,8 m høj og med afrundet kron. 43 m fra SV-enden en gennembrydning af dæmningen, gennem hvilken ”Hjortedamsbækken” løber. Gennembrydningen er 7 m bred for oven og 4 m i bunden, og bækkens vandspejl ligger 3,5 m under dæmningens krone. Dæmningen er ligeledes afbrudt ved landfæstet i NV-enden, hvor omløbskanalen er gravet igennem. Omløbskana­len er op til 2 m dyb der og 6 m bred for oven. Kanalen er ca. 45 m lang og forløber i en svag bue mod Ø.

Undersøgelseshistorie

1994
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links