Fundamentssten set fra ØSØ
.
Fundamentssten set fra NV
.
Oversigt set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272917
Sted- og lokalitetsnummer
010108-40
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning og omløbskanal. Dæmningen opstemmer vand i Lille Hjortedam. Den er ca. 50 m lang, orienteret i NV-SØ, ca. 12 m bred ved foden, 2 m høj og med en 5 m bred krone. Stensætning på indersiden (SV-siden) af dæmningen.”Hjortedamsbækken” passerer gennem en stenkiste med en lysning på 50 x 50 cm. På begge sider af stenkisten ses stensætninger til forstærkning at skrænterne. På NØ-siden er et stort hak gravet ind i dæmningen. Fra SØ-enden og langs dæm­ningens yder­side (NØ-siden) hen til mid­ten/til det nuværende gennemløb, ses en 2 m dyb og, for oven, 6 m bred omløbskanal. På dæmningens krone en 5 m bred skovvej.

Undersøgelseshistorie

1994
Byggeri og anlæg - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links