Døndal Å er bedst kendt for sit knap 20 m høje vandfald midt i sprækkedalen. Åens vandføring varierer betydeligt hen over året, og her i juli er vandfaldet ganske beskedent. Det når sine pittoreske højder med snesmeltningen i det tidlige forår, hvor smeltevandet kaster sig ud over klipperne i en øredøvende brusen. Så siger man, at det »dønner« i Døndalen. Døndalefaldet betegnes normalt som Bornholms højeste, om end det efter kraftigt regnvejr og snesmeltning får skarp konkurrence af Gedebæksfaldet i Ekkodalen.
.

Døndal Å er et vandløb på Bornholm.

Spellinge Å udspringer i Dammemose nordøst for Klemensker og løber mod nord gennem Spellingemosen til Spellinge Bro, hvor åen skifter navn til Døndal Å. Herfra løber åen videre gennem Døndalen 1,5 km til udløbet i Østersøen nordvest for Bornholms Kunstmuseum.

Døndalen er en gammel skovbevokset sprækkedal, hvis sider domineres af avnbøg. Under de ikke helt tætte kroner vokser ramsløg i så stort antal, at det om foråret nærmest river i næsen. Flere steder kan man også se hvide, gule og blå anemoner samt snylteplanten skælrod. Til dalens sjældnere plantearter hører bl.a. murdraba, skavgræs, tarmvridrøn og dværgmispel. I 1916 erhvervede gårdejer Aksel Jensen den sydøstlige del af Døndalen, hvor han plantede forskellige eksotiske træarter. Hist og her kan man derfor støde på fx californisk mammuttræ, kinesisk vandgran, himalayakastanje, tyrkisk hassel og ægte kastanje.

Døndal Å har hvert efterår en fin opgang af havørreder, ligesom den huser flere sjældne vårfluearter. Om vinteren kan man visse år også opleve vandstæren fouragere i åen. Derudover har den røde skovsnegl haft en stor bestand i dalen, siden den blev udsat i 1947.

Såvel Døndal Å som de tilstødende jorder havde været på private hænder siden 1835, men blev opkøbt af Danmarks Naturfond i 1969. Hele Døndalen blev fredet i 1975.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande