På Søndre Mole på Rudkøbing Havn ligger DFDS’ gamle pakhus fra 1916. Det skulle tjene som ly for stykgodset og som ventesal for passagerer. Pakhusdelen blev opført af træ, og ventesalen er i bindingsværk med murede tavl. Da DFDS stoppede besejlingen i 1950, blev bygningen brugt til forskellige formål, bl.a. som kornlager. En grundig restaurering er siden gennemført og blev afsluttet i 2015. Pakhuset er så vidt muligt ført tilbage til sin oprindelige facade.

Videre læsning

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur