Den store udvikler og producent af fødevareingredienser Chr. Hansen A/S har sit hovedsæde og sit centrale forskningscenter i den nordvestlige del af DTU Science Park.
.

Søhuset er forskerparkens konferencecenter og har symbolsk opkaldt mødelokalerne efter August Krogh, Niels Bohr, Aage Bohr, Niels Stensen m.fl. Forskerparken rummer en række it-, mediko-, medicinal- og teknologivirksomheder, hvilket gør netværksdannelse og vidensdeling mulig.

.

Danmarks største forskerpark har sin hovedafdeling i Rudersdal Kommune. DTU Science Park ligger i et bevokset område, der mod nord og øst grænser op til Hørsholm Kommune. Den øvrige del af forskerparken ligger i forbindelse med DTU i Kongens Lyngby.

Forskerparken blev oprindelig stiftet som Forskningscentret ved Hørsholm, men blev i 2004 fusioneret med DTU (Danmarks Tekniske Universitet) og fik navnet Scion DTU. I 2018 skiftede den navn til DTU Science Park.

Forskerparken rummede i 2018 ca. 260 virksomheder, der tilsammen har omkring 3.400 ansatte. Store som små virksomheder kan leje sig ind og nyde godt af miljøet med adgang til netværk og samarbejde med andre forskningsbaserede virksomheder og med de forskellige dele af DTU.

Planen fra 1962

Birkerød Kommune tog i begyndelsen af 1960’erne stilling til den fremtidige udnyttelse af jorderne under gårdene Venligheden og Isterødgård, der med ca. 100 ha grænsede op til Hørsholm Kommune. En udlægning til boligbyggeri ville have skabt et større kvarter i den nordlige udkant af Birkerød Kommune med et naturligt tilhørsforhold til den nærliggende Hørsholm by og dermed nabokommunen.

I 1962 udlagde Birkerød Kommune jorderne under de to gårde til »offentligt formål og statsformål«. Allerede i december samme år blev Forskningscentret ved Hørsholm stiftet af Undervisningsministeriet. Navnet vakte dog nogen ærgrelse i Birkerød Kommune, der mente, at det burde have heddet Forskningscentret ved Isterød.

Ministeriet erhvervede arealet, og arkitekten Arne Jacobsen udarbejdede et forslag til en plan for Forskningscentret i form af et organisk vejforløb, der ledte frem til de enkelte bygninger omgivet af en skovlignende bevoksning.

Byplanlæggeren Peter Bredsdorffs Tegnestue rettede i en senere plan Arne Jacobsens veje ud, men fastholdt det grønne præg, og i 1970 blev byggeriet sat i gang. Elektronikcentralen, Biocentralen og Vandbygningsinstituttet var blandt de første, der rykkede ind, og centeret blev hurtigt en succes.

Siden er mange bygninger kommet til, hvor særligt arkitekt Gehrdt Bornebuschs bygning til Skov & Landskab, indviet i 1995, kan fremhæves for sin fint tilpassede arkitektur på kanten af Arboretet i Hørsholm Kommune i umiddelbar nærhed af forskningscentret.

Konferencecenteret Søhuset af Cubo Arkitekter med udsigt over Puemosen blev indviet i 2005. Bygningen er i hvid beton med store vinduespartier i facaderne, så besøgende kan se ud på den omkringliggende natur.

Fra forskningscenter til DTU Science Park

Grundideen er at understøtte et innovativt miljø, der er bygget op omkring beslægtede forskningsbaserede virksomheder og et samarbejde med universitetets forskellige specialer. Konceptet har især tiltrukket virksomheder inden for biotek, mediko, plastbranchen, miljøteknologi og it.

Virksomhedernes udvikling understøttes gennem fire services: netværk, forretningsudvikling, højteknologiske faciliteter samt praktiske serviceydelser som vedligehold af bygninger og kantinedrift. Målet er, at virksomhederne i DTU Science Park udvikler sig hurtigere og mere omkostningseffektivt end i andre miljøer. Over halvdelen af virksomhederne samarbejder med forskellige dele af DTU og med andre virksomheder i parken.

DTU Science Park satser især på at understøtte sine mange såkaldte deep tech-virksomheder, som oftest arbejder inden for hardware og biotek. Deep tech-virksomheder er typisk forskningsbaserede og arbejder med avancerede industrielle teknologier, hvoraf mange udspringer fra DTU.

De kan ofte have en længere vej til markedet og en omkostningstung og kompleks udviklingsfase.

Forskerparken rummer alt fra små startups til datterselskaber af udenlandske koncerner og store etablerede virksomheder.

De største virksomheder med hovedsæde i forskerparken er Chr. Hansen A/S og ALK-Abelló A/S. Parken rummer også GTS-institutter (Godkendt Teknologisk Service) som FORCE Tech nology, DHI (Institut for Vand og Miljø) og Bioneer. Det er almennyttige vidensinstitutioner, der samlet har flere hundrede højtuddannede medarbejdere, der løser opgaver på kontrakt fra staten og private virksomheder.

Den amerikanske kemikoncern FMC Corporation har placeret sit europæiske forskningscenter i parken. Blandt andre datterselskaber af internationale koncerner findes bl.a. Mannaz, Roche og Ellipse.

Videre læsning

Læs mere om forskning, rådgivning og forretningsservice i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked