Dagbladet Børsen i Møntergade i København er fra 1896 og har en tid før 1970 og en tid efter. Oprindelig var det et ugentligt medlemsblad og senere dagblad for Grosserer-Societetet. Det fortsatte som uafhængigt dagblad fra 1909 med børs- og handelsstoffet som kerneområde. Da den svenske bladgruppe Bonnier reelt overtog ledelsen af dagbladet omkring 1970, kom der nyt liv i avisen, som på 20 år øgede sit oplag fra omkring 7.000 til 42.000. Fra 1970 udkom Børsen som det første seriøse dagblad i tabloidformatet og desuden på det lyserøde papir, der også kendes fra blade som Wall Street Journal og Financial Times. Samtidig appellerede et skift fra refererende til mere pågående journalistik og en bredere journalistisk dækning til en større læserkreds. Oplaget toppede i 2010 med omkring 73.000.

Antallet af ugentlige læsere var i 2019 på 269.000 (1. halvår 2019). Det daglige antal brugere i gennemsnit på borsen.dk var godt 64.000 i december 2019.

Videre læsning

Læs mere om Medier i Københavns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Medier