Dalmose var fra 1966 administrativt centrum for Hashøj Kommune, som efter Strukturreformen i 2007 indgik i Slagelse Kommune. Byen har en befolkning på 959 og ligger 13 km sydøst for Slagelse i et jævnt morænelandskab. Her lå blot en kro ved landevejen mellem Sorø og Skælskør, da Slagelse-Næstved-banen i 1892 anlagde Dalmose Station, som samme år også blev udgangspunkt for banen til Skælskør. En beskeden stationsbyudvikling fulgte, men i 1970’erne voksede byen hurtigt, og parcelhuskvarteret vest for stationen måtte suppleres med en helt ny bydel i nordvest. Dalmose har skole og sportshal og i østbyen en stor filial af Danish Agro. Tracéerne efter de nedlagte baner er nu et stisystem, Fodsporet. Ligeledes er det lykkedes at genbruge forladte haller og andre bygninger.

Videre læsning

Læs mere om byer i Slagelse Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Byer