Fra luften ses Danfoss’ 11. etagers høje administrationsbygning omgivet af virksomhedens produktionsarealer, som fordeler sig på begge sider af landevejen; bygningerne er navngivet med hhv. E og L. Administrationsbygningen blev opført i tre etaper 1958-59, 1959-61 og 1980’erne.
.
På fabrikken i Nordborg tester en medarbejder et produkt, inden det lægges i røde papæsker med det karakteristiske Danfoss-logo.
.
Dagligt holdt busserne foran Danfoss’ hovedindgang for at transportere medarbejderne hjem efter en arbejdsdag på fabrikken i Elsmark ved Nordborg. Denne hverdagsrutine blev foreviget i 1960. Centralt i billedet ses den ikoniske søjle ved hovedindgangen.
.

Udgangspunktet for virksomheden Danfoss var en gård i Elsmark tæt på Nordborg på Als, hvor den visionære gårdmandssøn Mads Clausen udførte sine eksperimenter med automatiske ventiler. Som nyuddannet teknikumingeniør blev han i 1927 ansat hos Brødrene Gram, og få år efter, i 1933, grundlagde han Dansk Køleautomatik og Apparat-Fabrik i Elsmark. Takket være tidens importrestriktioner var der en mulighed for at producere køleautomatik, der ellers var blevet importeret fra især USA.

Mads Clausen fik efter få år opført en barak på forældrenes ejendom og startede en produktion af termostatiske ekspansionsventiler. Produkterne bar tidligt mærket Danfoss, hvilket angav, at de var danske og typisk styrede en proces, hvor en væske fossede gennem en ventil.

I 1946 blev Danfoss registreret som virksomhedens navn. Udviklingen fortsatte i nye tilbygninger og med vægt på forskning, teknologisk udvikling og øget eksport. I 1951 opførte Danfoss i Elsmark en fabrik, der dengang var et af Europas største anlæg for produktion af køle- og varmeautomatik. Et nyt hovedkvarter blev færdigbygget i 1962.

Mads Clausen døde pludseligt i 1966. På det tidspunkt havde virksomheden allerede over 7.000 ansatte. Danfoss havde da siden sin start hjemtaget mere end 300 patenter. Gennem de følgende årtier fortsatte den internationale ekspansion med etablering af fabrikker og salgsselskaber i en lang række lande og med store investeringer i teknologisk udvikling.

Virksomhedens produkter

Mens Danfoss er kendt i den danske befolkning, er det de færreste danskere, der kender andre produkter end de termostater til varmeregulering, der findes i de fleste hjem. Størstedelen af virksomhedens produkter er komponenter, der benyttes i andre virksomheders produkter eller i anlæg til styring af varme, køling, vand og energi. Produkterne findes bl.a. i vindmøller, solanlæg, køleskabe, elbiler, skibe, industrianlæg og i landbrugs- og entreprenørmaskiner.

Virksomheden er delt op i tre forretningsområder. Power Solutions er koncernens hydrauliksegment med 7.826 ansatte i 2019 fordelt på 28 fabrikker i 12 lande og udviklingscentre i Danmark, USA og Kina. Danfoss Climate Solutions er koncernens køle- og varmesegment med 10.800 ansatte i 2019 og med omkring 40 fabrikker fordelt i Kina, USA, Europa, Rusland, Indien og Latinamerika. Drives er koncernens producent af bl.a. frekvensomformere med 4.504 ansatte i 2019 fordelt på 10 fabrikker i syv lande og udviklingscentre i Holland, Singapore og Kina.

Ud over disse tre hovedområder har Danfoss yderligere store afdelinger for industriautomatik, højtrykspumper, strømmoduler og brandbekæmpelsessystemer.

Ekspansion og opkøb

I 2020 blev Danfoss-koncernen omkring en tredjedel større gennem overtagelsen af den engelske hydraulikvirksomhed Eaton Hydraulics. Eaton beskæftigede før overtagelsen ca. 11.000 medarbejdere og omsatte for 15 mia. kr. (2019). Med Eaton kom antallet af ansatte i Danfoss- koncernen op på ca. 39.000, og omsætningen kom op på over 60 mia. kr. Danfoss blev dermed Danmarks næststørste industrivirksomhed målt på omsætning, kun overgået af Novo Nordisk. Målt på antal ansatte er Danfoss landets tredjestørste industrivirksomhed med Novo Nordisk og Carlsberg som de to største – de havde i 2019 begge over 40.000 ansatte på verdensplan.

Med opkøbet af Eaton Hydraulics fortsatte Danfoss sin mangeårige strategi om at blive verdensledende inden for virksomhedens kerneområder gennem opkøb og investeringer i ny teknologi. Ud over Eaton havde Danfoss i 2019 opkøbt fire virksomheder og investeret godt 2 mia. kr., svarende til 4,3 % af omsætningen, i innovation.

Ekspansionen er de seneste årtier næsten udelukkende sket uden for Danmark, hvor koncernen har sin største omsætning og produktion samt flest ansatte. Ved udgangen af 2019 havde koncernen 72 fabrikker og 23 udviklingscentre fordelt på 20 lande, og den solgte sine produkter i mere end 100 lande. Koncernens forventninger til fortsat global vækst skyldes ikke mindst, at mange af dens produkter indgår i den grønne omstilling.

I Danmark har koncernens beskæftigelse samlet været svagt faldende siden 1990’erne. I 2019 var der ca. 6.000 ansatte i koncernens danske enheder, hvoraf omkring 5.000 var beskæftiget på Als i produktionen og de andre afdelinger, der sammen med hovedkvarteret er blevet fastholdt i og omkring Nordborg. Herudover har Danfoss hidtil haft større afdelinger i Silkeborg, Gråsten, Aabenraa, Vejle og Kolding. I 2020 meddelte Danfoss, at Koldingafdelingen, hvor over 300 medarbejdere producerede køle- og airconditionkomponenter, skulle flyttes til Polen, samt at Danfoss’ lokaliteter i Vejle og Viby blev lukket. Aktiviteterne flyttes i stedet til Nordborg, Silkeborg og til en ny lokalitet i Kolding.

Familien Clausen

Mads Clausens enke, Bitten Clausen, var allerede meget tidligt involveret i virksomheden. Ved sin mands død overtog hun posten som bestyrelsesformand frem til 1971, hvor hun stiftede Bitten & Mads Clausens Fond, som siden har været hovedaktionær i Danfoss A/S. Bitten Clausen blev selv fondens første formand og havde fortsat stor indflydelse på de afgørende beslutninger om koncernens udvikling og dens fortsatte stærke tilknytning til Als. Hun døde i 2016 i en alder af 103 år.

Fondens formål er at sikre Danfoss uafhængighed og en økonomisk sund og konkurrencedygtig udvikling. Fonden støtter forskning og udvikling, bæredygtighed og lokale projekter. Herudover har Danfoss og Clausenfamilien stiftet flere andre fonde med det formål at støtte initiativer i det sydlige Danmark. Sønnen Jørgen Mads Clausen blev i 1981 chef for en forskningsafdeling i virksomheden. I 1996 overtog han jobbet som administrerende direktør for hele koncernen og fortsatte arbejdet med ekspansion og satsningen på forskning og udvikling. I 2008 gik Jørgen Mads Clausen af som direktør og blev formand for bestyrelsen.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked