I den østlige del af Ebeltoft på Egedalsvej ligger Danhostel Ebeltoft, der oprindeligt er opført som Entreprenørskole af Friis & Moltke 1967-68. De fire bygningsfløje omkranser en indre gård (billedet), hvor det gennemgående materiale i både vægge og fliser er beton. Landskabsarkitekten Sven Hansen har valgt et råt og enkelt gårdrum med få fyrretræer, som netop også kan findes i det omkringliggende landskab.
.

Danhostel Ebeltoft er opført 1967‑68 – oprindeligt som Entreprenørskole. Det er opført højt på en sandet og bakket græsslette med ældre gran- og fyrreplantninger i sydskellet, hvorfra der er udsigt over Ebeltoft Vig. Det firfløjede anlæg lukker sig om en indre gård, oprindelig optaget af et bassinanlæg inddelt af betonfliser. I 2015 blev bassinerne ændret til indhegnede græsfelter. Alle ydervægge er af pladsstøbt beton, og de ensidige tage er dækket af græstørv; et eksempel på den såkaldte Aarhus-brutalisme. Haveanlægget er udført af landskabsarkitekten Sven Hansen. Bygningerne er smukt indplaceret i det omkringliggende græsklædte landskab, og terrænets bølgende bevægelse er bibeholdt helt ind til facaderne. Landskabets karske karakter understreges af gårdrummets enkle udformning med få fyrretræer og store, lyse betonfliser.

Videre læsning

Læs mere om Ebeltofts arkitektur

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links