Danmarks Industrimuseum i Horsens åbnede i 1977 i en bygning tegnet af Viggo Norn. Tegningen var Norns svendeprøve, og bygningen husede i perioden 1906‑58 byens elektricitetsværk. I 1984 blev museet statsanerkendt som specialmuseum med ansvar for de almindeligste fremstillingserhvervs udvikling, arbejdernes levevilkår og den finansielle sektors relation hertil i det tidligere Vejle Amt. I år 2000 overdrog Horsens Kommune elektricitetsværkets nabogrund til museet. Her lå Horsens Gasværk, som var aktivt i perioden 1860‑1985. I 2019 overtog museet de faste udstillinger fra Brede Værk nord for København, som var en del af Nationalmuseet, og dermed er Danmarks Industrimuseum et af landets førende på sit område.

Det tidligere Horsens Elektricitetsværk har siden 1977 huset Danmarks Industrimuseum. Museets udstillinger dækker emner som arbejderboliger, skole, idræt, mode, detailhandel, pengehistorie, håndværk og industriens historie. Alle udstillinger fungerer som levendegjorte miljøer, ofte bemandet med museets frivillige.

.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv