Studiemiljøet på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus N. DMJX udbyder en bred vifte af uddannelser og kurser inden for medier og journalistik. Ifølge planen flytter DMJX i løbet af 2020 ind i nye bygninger i Katrinebjergs campus. De nye bygninger er tegnet af Architema Architects.
.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX, har hovedsæde i Aarhus. Danmarks Journalisthøjskole blev en selvstændig institution i 1971, og først da blev der tale om et egentligt struktureret uddannelsesforløb for journalister på fire år med halvandet års praktik indlagt. Den markante betonbygning på Olof Palmes Allé i den nordlige del af Aarhus blev taget i brug i 1973. I 2020 forventes skolen at flytte ind i et nyt byggeri på Katrinebjergs campusområde tæt på Aarhus Universitet. I 2008 fusionerede Danmarks Journalisthøjskole med Den Grafiske Højskole og UPDATE, som i sig selv var en fusion af tre kursus- og efteruddannelsesinstitutioner, til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, DMJX.

Arkitektur

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er tegnet af Kjaer & Richter 1971‑73 og senere udvidet, ligger som et terrasseanlæg i fem plateauer udformet af Sven Hansen. Hver terrasse afsluttes i cirkulære haverum. Bygningen er disponeret omkring en vandrehal, som deler skolen i et fællesområde med auditorier, bibliotek og kantine, og fire fløje, hvor undervisningslokaler, lærerværelser og kontorer er placeret. Bygningen tilhører den mere eksperimentelle brutalisme og vakte en del opsigt, da den stod færdig. Ved udvidelsen i 1990’erne tilføjedes en tragtformet, vedbenddækket gårdhave af Leth & Skaarup.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, tidligere Journalisthøjskolen, åbnede i 1973 i nye bygninger på Olof Palmes Allé. Vandrehallen fordeler funktionerne i et fællesområde og fire fløje med undervisningslokaler. Bygningen omgives af haver og gårdrum. I baggrunden ses Danmarks Radio.

.

Videre læsning

Læs mere om videregående uddannelser i Aarhus Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg