Dansepavillonen ved Vestermølle ligger på Oddervej 80 i Skanderborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Vester Mølle er en vandmølle beliggende for foden af et 45 m højt bakkedrag på nordsiden af Skanderborg Sø ved Sønderbækkens udløb. Der har eksisteret vandmølle på stedet siden middelalderen, men i 1909 brændte møllen. De fleste af de nuværende bygninger, herunder dansepavillonen, er fra tiden umiddelbart efter branden, dog er en enkelt af længerne fra 1845.

Pavillonen blev opført i 1912 i forbindelse med, at møllens aftægtsbolig blev ombygget til restauration. Ophavsmanden til bygningen kendes ikke. Der har i mange år eksisteret en bådfart på Skanderborg Sø, således at byens borgere kunne sejle til sommerforlystelserne ved Vester Mølle. Det er sandsynligvis hentet inspiration til bygningen på landsudstillingen i Århus i 1909, som blandt andet via udstillingens restaurant blev toneangivende for mange bygningers udformning. Pavillonen havde oprindeligt sin indgang midt på nordsiden, hvor der var en lille trekantfronton over den tofløjede dør. I dag er hoveddøren flyttet til nordsidens vestende, og der er etableret en ny adgang til bygningen i vestgavlen, hvor en senere tilbygning nu igen er fjernet.

Beskrivelse

Dansepavillonen er ca. 7,5 m x 12 m i grundplan. Det er en traditionel trækonstruktion primært med lodret grønmalet bræddeklædning (med en enkel stafprofil) og sadeltag, der oprindeligt var belagt med tagpap, som nu er erstattet af bølgeeternitplader. Bygningens pavillonkarakter understreges af de mange vinduer, som både findes som 4 og 6-rammede. Alle vinduer har opsprosning enten med vandrette og lodrette eller diagonalt stillede sprosser. Vinduerne er hvidmalede. Der er flere steder opsat plader som erstatning for ødelagt bræddebeklædning.

I interiørerne markerer den detaljerige tagkonstruktion sig. Sammen med de sprossede vinduer giver den lette konstruktion med stiliserede draperier og kvaste, som spænder over hele bygningens bredde, det lette pavillonpræg. Den indvendige vægbeklædning er dekoreret med bemalinger overalt, ligesom der er opsat malede skjolde i frisen over vinduerne. Husets trægulv inkl. strøer og opklodsning er fjernet. Bygningen er i dårlig forfatning, og der kræves en gennemgribende restaurering for at bringe pavillonen på fode igen.

Miljømæssig værdi

Vester Mølle ligger i et naturfredet område, som omfatter den østlige del af Skanderborg Sø og landskabet umiddelbart nord herfor. Skanderborg Kommunes lokalplan 119 fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til lokalt samlings- og aktivitetscenter for natur, historie og fritid. Dens formål er tillige at sikre stedets kulturhistoriske og landskabelige værdier. Den sikrer ikke Dansepavillonens bevarelse.

Kulturhistorisk værdi

I regionplanen er Vester Mølle udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, hvor der især lægges vægt på vandmøllen og dens omgivelser med mølledam, kanaler og produktionsanlæg.

Vester Mølle er vurderet til at have høj bevaringsværdi i Skanderborg Kommuneatlas. Skanderborg Kommune via sin lokalplan opmærksom på de bevaringsværdige kulturmiljøværdier i området, og er positiv overfor en fredning af pavillonen.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links