Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431117
Sted- og lokalitetsnummer
230302-178
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk Skanse VIII. Fredningsbeskrivelse: Skansen er helt udjævnet, men fremtræder som en tydelig højning (godt 2 m høj) omgivet af lav men tydelig sænkning (grav). Ildlinien, der er markeret med hvide kantsten, indeslutter en uregelmæssig 5-kant, som i N-S måler ca. 75 m og i Ø-V ca. 50 m. Sydlige ammunitionsmagasin. Ruinen måler 8 x 3 m. Bunkeren er sprængt, men væggene er delvis in situ (specielt S- og V-siden). I Ø-siden er trappen, der fører ned til bunkeren. Stablerne til døren er bevaret. Den støbte loftsammenføjning er delvis bevaret. Indvendige højde er ca. 1,7 m. Nordlige krudtmagasin. Ruinen af det fuldstændigt sprængte magasin ligger i en grube, der måler 6 x 16 x 1 m. I gruben ses godt et halvt hundrede meterstore og mindre betonfragmenter. To store fragmenter ligger udenfor gruben. Barakfundamentet er bevaret næsten fuldstændigt. Det måler 7 x 20 m. Fundamentets bredde er 0,5 m med affasede overkanter. Det er orienteret Ø-V. Det indre er gravet fri i en dybde af 0,75 m. Fem pillefundamenter ca. 0,8 x 0,5 meter ses på en række midt igennem anlægget. Fredningsgrænsen følger gravens ydre kant ca. 35 m fra ildlinien, i V og N er fredningslinien dog sammenfaldende med skellet. *** Historie *** Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lukket skanse udstyret med 12 kanoner, 2 krudtmagasiner og et blokhus.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSkanse.
2005
Museal prøvegravning - Haderslev MuseumArkæologisk prøvegravning (søgegrøft) for at afklare placering og forhold for det broanlæg der i sin tid var etableret til Skanse VIII. Prøvegravningen gennemførtes med henblik på at muliggøre den bedst mulige genopbygning af et rullebro-anlæg i Historiecenter Dybbøl Bankes projekt ”Skansebyggerne 2”.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links