Danske Bank har i mange år haft hovedsæde i den tidligere rigmandsbolig Erichsens Palæ på Holmens Kanal. Palæet blev tegnet af C.F. Harsdorff og stod færdigt i 1801; den smukke glaskuppel hviler over bygningens indre gård.
.

Danske Bank A/S er landets største forretningsbank med hovedsæde på adressen Holmens Kanal 2‑12 i København. Et nyt hovedsæde til planlagt indflytning i 2023 er under opførelse på Postgrunden ved Københavns Hovedbanegård.

Med en balance ved udgangen af 2019 på 3.761 mia. kr. og en egenkapital på 156 mia. kr. er Danske Bank samtidig den største af Danmarks såkaldt systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), som grundet deres store samfundsmæssige betydning er underlagt særlige regler om soliditet.

Banken havde i 2019 ca. 3,3 mio. privat- og erhvervskunder. Heraf blev omkring 2.000 karakteriseret som store erhvervskunder og institutionelle kunder. Danske Bank har engagementer med mange af de største danske erhvervsvirksomheder og spiller gennem ejerskabet af Realkredit Danmark desuden en væsentlig rolle på markedet for boligfinansiering.

Siden 1920’erne har banken haft en særlig tilknytning til A.P. Møller Gruppen, hvor skibsreder A.P. Møller var bankens bestyrelsesformand fra 1928 til 1952. A.P. Møller Holding er fortsat bankens største aktionær med en aktieandel på omkring 20 %.

Danske Bank blev stiftet i 1871 under navnet Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vexelbank i Kjøbenhavn, i daglig tale kaldet Landmandsbanken. I 1910 var banken blevet Skandinaviens største. Landmandsbanken ændrede i 1976 navn til Den Danske Bank af 1871, fra år 2000 forkortet til Danske Bank.

Bankens vækst tog for alvor fart, da den i 1990 fusionerede med Handelsbanken og Provinsbanken. Væksten fortsatte i 1995 med opkøbet af Danica Pension, ligesom RealDanmark (omfattende BG Bank og Realkredit Danmark) blev opkøbt med virkning fra d. 1. januar 2001.

Også internationalt er banken ekspanderet, først med købet af Östgöta Enskilda Bank i Sverige og Fokus Bank i Norge i 1990’erne, og i 00’erne med overtagelsen af to irske banker og Sampo Bank i Finland. Den internationale ekspansion var medvirkende til, at Danske Bank blev særlig hårdt ramt af finanskrisen i 2008. Banken blev i lighed med mange andre danske banker omfattet af en statsgaranti for bankens gæld, som blev udstedt af regeringen og Folketinget i den første af seks bankpakker til sikring af finansiel stabilitet.

Også i 1922 fik banken hjælp via staten, da den kom i alvorlige økonomiske vanskeligheder i forlængelse af lavkonjunkturen efter 1. Verdenskrig, hvor kreditter til flere af bankens store låntagere med Det Transatlantiske Kompagni i spidsen blev nødlidende.

I 2017-18 kom det frem, at der var alvorlige problemer med hvidvaskkontrol i bankens estiske filial, som blev erhvervet, da banken købte finske Sampo Bank. Danske Bank fremlagde i 2018 en undersøgelse, der viste, at en række kontroller i koncernen ikke fungerede godt nok i forhold til Estland, hvilket gjorde det muligt at gennemføre mistænkelige transaktioner. Sagen omfattede op mod ca. 15.000 kunder med et samlet betalingsflow på op mod 200 mia. euro. Den daværende administrerende direktør trak sig som følge af sagen, og før det havde direktøren for bankens internationale forretninger trukket sig. På foranledning af A.P. Møller Holding blev den daværende adm. direktør i Dansk Industri, Karsten Dybvad, i december 2018 indsat som ny bestyrelsesformand med den opgave at genskabe tilliden til banken.

Videre læsning

Læs mere om forskning, rådgivning og forretningsservice i København

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked