Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431114
Sted- og lokalitetsnummer
230302-175
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk Skanse IV Fredningsbeskrivelse: Skansen blev nyrestaureret i 1989. Skansen fremstår som en højning med foranliggende svagt markeret grav i form af en lav sænkning. Ildlinjen er markeret med kantsten og indeslutter et uregelmæssigt 6-sidet rum mod (N)V og indgang i SØ. Den største længde i NS- retning er 90 m og tilsvarende i ØV ca. 55 m. Sydlige krudtmagasin. Ruinen, der står på overfladen, består af ca. 15 store betonblokke, hvoraf enkelte synes in situ. Dele af nordvæggen er således delvis bevaret intakt. Nordlige krudtmagasin. Ruinen, der står på overfladen udgøres af en samling betonbrokker, der tilsammen måler ca. 4 x 2 x 1,5 m. Nord- og sydvæg er nogenlunde intakte. Hertil 3 større og et par mindre omkastede brokker. Barakfundament. Fundament der består af en rektangulær cementfundering (sokkel) orienteret N-S. Længden er 25 m, bredden 7 m. I midteraksen ses 5 fundamenter til tagstolper el. lign. på række. Hvert fundament måler 1 x 0,5 m. Fredningsgrænsen løber 15 m uden for ildlinjen. I skansens indre er vold og traverser markeret (rekonstrueret) på forskellig vis. Der er monteret en bro og opsat to kanoner og informationstavler. Intet af dette er omfattet af fredningen. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten med egen fredning: 4311:93, 94. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lukket skanse med 12 kanoner. De to store bunker sprængte cementblokke er resterne af skansens krudtmagasin. Det var her tyskerne i 1872 lod det store sejrsmonument opføre, men som atter blev sprængt i 1945 (se også afsnittet SEJRSMONUMENTER). Skansen blev nyrestaureret i 1989.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSkanse.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links