Stolte håndværkssvende viser deres svendestykker frem i Hadsten i 1908. De vordende murere, tømrere og snedkere er fra håndværkerlinjen på Hadsten Højskole, der senere skulle blive til Den jydske Haandværkerskole.
.

Den jydske Haandværkerskole er en teknisk skole i Hadsten, der udbyder en række erhvervsuddannelser til bl.a. tømrer og tækker, og fra 2012 har skolen også tilbudt EUX inden for tømrer- og elektrikerlinjen. Den jydske Haandværkerskole var oprindelig håndværkerlinjen på Hadsten Højskole, men blev i 1928 udskilt til en selvstændig institution.

Skolen rummer et såkaldt skolehjem, hvor der er plads til over 400 elever fordelt på enkelt- og dobbeltværelser. Der er også tilbud efter skoletid, bl.a. café, træningsrum, hal og musikrum. Skolen er desuden hjemsted for både Videncenter Energi og Videncenter Industri 4.0, der skaber samarbejder og netværk mellem virksomheder og andre sparringspartnere og uddannelsesinstitutioner.

Skolen har foruden erhvervsuddannelser også en række efteruddannelser for faglærte og ufaglærte.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i Favrskov Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg