Det afvekslende landskab omkring Jordløse kan opleves fra flere vandreruter, hvoraf den 16 km lange Jordløse Landsti er den længste. På sin vej mellem Jordløse og Trunderup passerer den bl.a. de åbne overdrev i Jordløse Bakker og den 36 ha store Jordløse Skov, som Danmarks Naturfond tilkøbte i 2006. Undervejs på ruten er der opsat informationstavler med QR-koder, så man med sin telefon kan få en fortælling om stedet.
.

I Assens Kommune udgør landbruget langt den største del af det åbne, bakkede landskab. Omkring 67 % af kommunen består af marker, gartnerier og frugtplantager, som her og der brydes af byer, landsbyer, skove og småsøer. Visse steder findes der dog også mindre, åbne naturområder med betydelige naturværdier og stor biologisk mangfoldighed. Tilsammen dækker engene, hederne, moserne, overdrevene og strandengene 3.242 ha, svarende til ca. 6 % af kommunens areal.

Med 1.241 ha udgør moserne den største andel, efterfulgt af de ferske enge med 945 ha. Begge naturtyper ligger ofte i ådalene. Strandengene udgør 617 ha og ligger bl.a. på Bågø og Thorø samt på Feddet og Helnæs. Med 424 ha er andelen af overdrev også ganske stor. Overdrevene fordeler sig forholdsvis jævnt over kommunen, men med større arealer på Klakkebjerg og Sønderby Klint samt i Jordløse Bakker og på Helnæs. Derimod er hedearealet begrænset til i alt 15 ha på Feddet og Klakkebjerg.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land