I Den Grønne Kile ligger haveforeningerne Harekær H/F og Brøndby Haveby på hver side af Søndre Ringvej. Haverne er tegnet af landskabsarkitekt Erik Mygind og anlagt i 1964. Oppefra ligner de to drueklaser, idet der på en stor, flad græsmark ses en snes cirkler i »lagkagesnit« a hver 400 m². Hver cirkel er omgivet af tjørnehække.
.

Der er hverken heder, enge, overdrev eller moser i Brøndby Kommune, og blot ca. 4 % af kommunens areal kan karakteriseres som egentligt agerland. I stedet består det åbne land i kommunen typisk af grønne områder, som er anlagt med henblik på sport og andre friluftsaktiviteter. En ca. 285 ha stor grøn kile med bl.a. golfbane, fodbold- og cricketanlæg, ridestier og kolonihaver mellem græssletter og små træplantninger strækker sig på tværs af kommunen mellem Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen. Derudover gennemskærer Vestvolden kommunen mellem Holbækmotorvejen og Roskildevej og adskiller Brøndbyvester fra Brøndbyøster. Mens meget af Vestvoldens skråninger dækkes af krat og skov, består de omkringliggende dele af mindre lysåbne arealer. Denne del af Vestvolden er voksested for orkidéer som ægbladet fliglæbe og skovhullæbe samt en række sjældne svampe som glat klokkemorkel, hættemorkel, klorbægermorkel og tidlig dansehat.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Brøndby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land