Især i Østdanmark er gråstrubet lappedykker en forholdsvis almindelig ynglefugl og findes bl.a. i mange af Egedal Kommunes søer og moser.

.

Udsigt fra Veksø over de tidligere tørvegrave i Brøns Mose, der i dag er vandfyldte. Omkring Brøns Mose findes naturområder med overdrev, moser og søer, der er et yndet udflugtsmål for Veksøs indbyggere.

.

Medregner man ikke de ferske vande, dækker det åbne lands natur sammenlagt 1.099 ha, svarende til knap 9 % af kommunens areal. Moserne udgør med i alt 597 ha den største naturtype i det åbne land og ligger overvejende i den sydlige del af kommunen samt vest og øst for Ølstykke Stationsby. Engene dækker 410 ha og ligger især i forbindelse med vandløbene, mens kommunens blot 93 ha overdrev hovedsagelig findes lige syd for Slagslunde Skov og Ganløse Eged samt ved Sperrestrup.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Egedal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land