I Fanøs åbne klitlandskab er grænsen mellem kyst og indland ofte ret flydende. Mod vest ligger en meget bred sandstrand, mens marsken præger landskabet i øst. Indimellem ligger heder, moser og enge, kun afbrudt af mindre landbrugsarealer og lysåbne plantager.

Tilsammen dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge 3.278 ha, svarende til hele 60 % af kommunens areal. Med 1.464 ha udgør hederne den største andel, skarpt forfulgt af strandeng eller marsk med 1.036 ha. Moserne dækker 484 ha og ligger hovedsagelig bag klitterne i vest og som store fugtige lavninger på hedearealerne på den sydlige del af øen. De i alt 254 ha overdrev findes især bag marsken på Grønningen, mens de blot 40 ha ferske enge fordeler sig nogenlunde jævnt over Fanøs østlige del.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land