Fra et buskads synger en tornsanger af fuld hals. Tornsangeren er en trækfugl, som ankommer til landet i april og maj. Den er en af de mest almindelige fugle i det åbne land, og i 2011 blev den danske ynglebestand anslået til 320.000 par. Selv om tornsangeren let forveksles med andre små sangere, kan den kendes på sin kvidrende sang, der lyder lidt som: »Vil I, vil I bare se.«

.

Meget af Fredensborg Kommunes areal udnyttes til landbrug, bebyggelse og infrastruktur, samtidig med at skovarealet er forholdsvis stort. Det levner ikke megen plads til det åbne lands natur, og andelen af enge, heder, moser, overdrev og strandenge er da også ret beskeden. Regner man ikke de ferske vande med, dækker det åbne lands naturtyper 275 ha, svarende til blot ca. 2,5 % af kommunens areal.

Med et samlet areal på 175 ha udgør moserne langt den største andel. De fleste moser ligger i skovene og i den store lavning, som engang udgjorde Nivå Fjord. Overdrevene dækkede tidligere en stor del af kommunen, men fylder i dag kun 14 ha. Noget større er arealet med ferske enge. De dækker i alt 60 ha og ligger især langs Nivå, i Langstrup og Lønholt Moser samt lige syd for Knurrenborg Vang. Kommunens 25 ha strandeng ligger ud til kysten mellem Nivå Havn og Kokkedal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links