På trods af et meget lille landbrugsareal betyder den forholdsvis høje bebyggelsesgrad, det store skovareal og de store søer, at pladsen til åbne naturtyper er begrænset. I alt dækker engene, hederne, moserne og overdrevene 372 ha, hvilket svarer til ca. 6,5 % af kommunens areal.

Med 262 ha udgør moserne langt den største del af det åbne lands natur og ligger ofte i eller i forbindelse med skovene. Blandt de største sammenhængende moseområder i Furesø Kommune er Sortemose vest for Farum Sø, Sækken i Ryget, Oremose nord for Kirke Værløse og Bringe Mose ved Flyvestation Værløse. Overdrevene dækker 75 ha og ligger langt overvejende i forbindelse med Flyvestation Værløse, mens engene med i alt 34 ha bl.a. findes ved Kollekolle, langs Værebro Å og ved Præstesø. Med blot 1 ha udgør heden den absolut mindste af naturtyperne i det åbne land.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Furesø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land