I den centrale del af fuglereservatet Bøtø Nor findes en sø med et meget koncentreret fugleliv. Her samles mange gæs, ænder og vadefugle i både yngletiden og træktiden. Det er også i dette område, at man ofte ser ynglende traner med unger. Der er meget fine oversigtsforhold over noret fra tre tårne, hvoraf to ligger på østsiden af Bøtø Nor Fuglereservat og et inde midt i Bøtø Nor.
.

Guldborgsund Kommunes landbrugsjorder er blandt landets bedste, og landbrug fylder derfor meget. Det betyder også, at kommunen er en af de kommuner, der har det mindste areal af beskyttet natur i forhold til sin størrelse. Kommunen har et areal på 90.060 ha; af disse er i 2021 kun 4.726 ha beskyttet natur. Det åbne naturlandskab omfatter 1.418 ha eng, 1.020 ha mose, 35 ha overdrev og 1.235 ha strandeng.

I Guldborgsund Kommune er der flere inddæmmede områder, som er blevet udnyttet til landbrugsjord. Områderne er gammel havbund, og nogle fremstår med lerjord, andre med mere sandet bund. Alle arealer holdes i dag tørre ved dæmninger samt kanaler og pumpesystemer. Et eksempel på dette er Bøtø Nor på det sydlige Falster. De største sammenhængende eng- og moseområder findes på det østlige Lolland. Det er områderne langs Flintinge Å og Sakskøbing Å samt nærområderne til Maribosøerne.

Landskabet fremstår mange steder som et guldalderlandskab med hegn af stynede popler og pil langs veje og skel iblandet den egnstypiske blommesort kræge. Krægen regnes for stamformen til moderne blommesorter. Historisk producerede poplerne gærdsel til hegn og til brænde. Gennem de sidste 20 år er der lavet en særlig indsats for at bevare krægen og de stynede popler.

Højmosen Horreby Lyng er blevet gjort mere tilgængelig ved, at man på de fugtigste steder har lavet plankestier, hvorfra man på tæt hold kan opleve dyr og planter. I mosen er der et naturrum med en udstilling og en udsigtsplatform.
.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Guldborgsund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land