Om sommeren kan hannen af den lille, korthalede bynkefugl kendes på sit orange bryst og det mørke hoved med en hvid øjenbrynsstribe. Bynkefuglen holder til i det åbne land og yngler bl.a. på overdrevene ved Sjælsmark, hvor den placerer sin rede på jorden under buske og græstuer. Som regel er bynkefuglen let at få øje på, da den ynder at sidde frit fremme på hegnspæle eller i toppen af buske og lave træer.

.

Den vestlige del af Hørsholm Kommune er karakteriseret af et ret åbent landskab. Nederst i billedet ses en del af de overdrevsarealer, som breder sig ud vest for den tidligere Sjælsmark Kaserne.

.

Det åbne lands natur fylder ikke meget i Hørsholm Kommune, og øst for Helsingørmotorvejen levner den høje bebyggelsesgrad ikke megen plads til naturen. Tilsammen dækker engene, moserne, overdrevene og strandengene 170 ha, svarende til lidt over 5 % af kommunens areal. Heder mangler helt, og strandengene begrænser sig til et smalt, ca. 2 ha stort areal langs kysten mellem Rungsted og Mikkelborg.

Størstedelen af kommunens 89 ha overdrev og 23 ha enge danner sammen med frodige marker og små skovbevoksninger en mosaik af forskellige naturtyper i det åbne, kuperede landskab i den vestlige del af kommunen. På de militære arealer ved Sjælsmark og Høvelte-Sandholm har den ekstensive udnyttelse skabt et varieret landskab med tørre og sumpede enge, store partier med overdrev, vandhuller og små skovbevoksninger. Området har et rigt fugleliv. Rødrygget tornskade, bynkefugl og nattergal hører til blandt ynglefuglene, og tårnfalk og musvåge kan ses, når de jager i det åbne landskab. I træktiden er rød glente og fiskeørn uregelmæssige gæster, mens stor tornskade ofte overvintrer i området.

Moserne dækker i alt 56 ha og ligger som spredte, isolerede oaser i både den østlige og vestlige del af kommunen. Flere af dem huser et ganske rigt dyre- og planteliv, og ved fx Slettemose i den nordlige ende af det fredede område ved Folehavegård er der fundet ca. 150 plantearter.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hørsholm Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links