Med sine bagkropsvedhæng har hannen af en højmosemosaikguldsmed et fast greb om nakken på hunnen, der fuldbyrder kønsakten ved at bøje bagkroppen frem til hannens sekundære parringsorganer. Derved danner de et parringshjul, som ved et utilsigtet, men romantisk sammenfald tager form af et lidt skævt hjerte. Højmosemosaikguldsmeden er sjælden i Danmark, men kan bl.a. opleves i Svanemose, hvor den flyver over de åbne moseflader fra midt i juli til begyndelsen af oktober.
.

Kommunens åbne land er opdyrket, og naturen er overvejende henvist til de arealer, som har været vanskelige eller urentable at kultivere. I dag dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge 2.819 ha, hvilket svarer til knap 5 % af kommunens areal.

Med i alt 1.294 ha udgør engene den største andel af naturtyperne i det åbne land. Engene er især koncentreret i ådalene, men findes også som større sammenhængende arealer i bl.a. Birkemose nordøst for Kolding og Tågerup Enge vest for Stepping. Moserne dækker 930 ha og ligger også typisk i ådalene. Kommunen rummer dog også enkelte store, isolerede moser, hvoraf Svanemose er langt den største. Modsat de ferske enge ligger de saltvandspåvirkede strandenge langs kysten med de største arealer langs Gudsø Vig, Eltang Vig og Hejls Nor. Tilsammen dækker de 149 ha.

De tørre naturtyper er repræsenteret ved overdrevene og hederne, der dækker hhv. 423 og 23 ha. Overdrev findes typisk oppe på ådalenes skrænter, men optræder også som større arealer på bl.a. Skamlingsbanken og ved Skarre Odde. Kommunens beskedne hedeareal findes i Nørremose ved Skærsø i nordvest.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land