Markperlemorsommerfugl er især knyttet til ugødede overdrev. Den er gået meget tilbage, men findes stadig flere steder på Mors og kan bl.a. opleves på Klovbakker i nordvest. Larven lever på violer. Den voksne sommerfugl er på vingerne fra midt i juni til sidst i august.
.

Morsø Kommune er intensivt opdyrket, men selv om naturen nok har trange kår i Mors’ landbrugsland, har det åbne landskab alligevel sine smukke og særprægede naturområder med et rigt dyre- og planteliv. I en opgørelse fra 2013 udgjorde enge, heder, overdrev og moser tilsammen ca. 5 % af kommunens areal og lå hovedsagelig på stejle bakker, på de mest magre jorder og i fugtige, sumpede områder, som har været enten vanskelige eller urentable at opdyrke.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Morsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links