Istidens store gletsjere har i Norddjurs Kommune efterladt et varieret landskab med morænebakker, smeltevandssletter og store områder af hævet havbund. Som i det meste af landet er det også i Norddjurs landbruget, som dominerer dette landskab. Naturen finder dog også plads. Det åbne lands naturtyper dækker tilsammen 5.111 ha eller ca. 7 % af kommunens areal. Med 2.418 ha udgør hederne den mest udbredte naturtype i det åbne land, men også både enge og moser er med hhv. 938 og 928 ha ganske godt repræsenteret.

De forskelligartede landskaber og mange naturtyper giver en stor mangfoldighed af dyr og planter, heriblandt en række mere eller mindre sjældne arter. Således kan man i kommunens åbne land støde på bl.a. opret kobjælde, liden sneglebælg, markperlemorsommerfugl, løgfrø og markfirben, mens bregnen enkelt månerude har en af sine få danske bestande i Fuglsø Mose syd for Fjellerup.

De åbne områder plejes for at undgå, at de gror til. Det sker især ved rydning af træer og buske samt ved græsning med kvæg eller får. På engene kombineres det ofte med høslæt, mens kontrolleret afbrænding af hederne bidrager til foryngelse af hedelyngen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links