På Borris Hede giver den rødbrune hedelyng kontrast til det lyse græs, som bølger i vinden på en solrig martsdag. Omkring 6,5 % af Ringkøbing-Skjern Kommune dækkes af hede, hvoraf en væsentlig del findes på Borris Hede.
.

Ringkøbing-Skjern Kommunes landskab består af flade smeltevandssletter mellem de to bakkeøer Skovbjerg Bakkeø og Varde Bakkeø. Landbruget udgør ca. 61 % af kommunen og dominerer dermed det åbne land. Naturen har dog også fundet plads, og tilsammen dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge 21.165 ha, svarende til ca. 14 % af kommunens areal.

Hederne dækker 9.528 ha og er dermed langt den største naturtype i det åbne land. De ligger spredt over det meste af kommunen, men med de største sammenhængende arealer langs Vesterhavskysten, på Borris og Lønborg Heder samt i forbindelse med hedeplantagerne på Skovbjerg Bakkeø. Med 5.027 ha udgør moserne også en ganske betydelig andel af det åbne lands natur; de ligger i lavninger på hederne, i ådalene samt på Skjern Enge og rundt om Stadil og Vest Stadil Fjorde. De ferske enge og strandengene dækker hhv. 3.901 og 2.300 ha. Som moserne ligger de ferske enge hovedsagelig i ådalene, mens strandengene findes rundt om Ringkøbing Fjord. Med sine blot 409 ha udgør de små, spredtliggende overdrev den mindste naturtype i kommunens åbne land.

På det nordvestlige hjørne af Skovbjerg Bakkeø, ca. 5 km nordøst for Tim, ligger et kompleks af hedeplantager, der flere steder brydes af store indsander som Rejkær Sande, Storesande og Østersande.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land