Kommunen rummer lysåbne naturområder med mose, eng og overdrev. Der er 453 moser (817 ha), 364 enge (765 ha) og 48 overdrev (87 ha), som samlet dækker 5,5 % af kommunens areal. Der er kun få overdrev med høj naturværdi. Et af dem er Kulebjerg Overdrev med tuer af gul engmyre og store sten i overfladen, der viser, at området aldrig har været opdyrket. Der er dog potentiale for mere tør og næringsfattig natur i de store råstofgrave i kommunen. Gravene er hjemsted for en indlandsbestand af strandtudse. Langs kommunens vandløb ligger lavbund med moser og enge. Moserne er ofte næringsrige og tilgroede.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Sorø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land