Stevns Kommune er først og fremmest karakteriseret ved at være et af de mest opdyrkede og flade landskaber i Danmark. Op mod 72 % af arealet er konventionelt drevet landbrug. Sammenholdt med et relativt lille skovareal, og at Stevns er tyndt befolket efter danske forhold, giver det et indtryk af det klassiske landbrugsland. Området omkring Gjorslev i nord og Juellinge i sydvest er typiske herregårdslandskaber. Helt i vest omkring Endeslev giver den omkringliggende skov et helt andet indtryk.

Kun Tryggevælde Ådal, kysten og klinten bryder landskabets ensartethed. Tidligere har Stevns været opdelt i mange landbrug adskilt af sten- og jorddiger med levende hegn, men i de senere år er ejerskabet blevet koncentreret på færre hænder, og det har medført et tab af de levende hegn.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land