Landbrugsmessen Gl. Estrup har dyrskue, landbrugsmaskiner og landbrugsprodukter på programmet. Messen foregår over to dage og har været afholdt ved Det Grønne Museum siden 1996.
.

Det Grønne Museum har til huse i herregården Gammel Estrups avlsbygninger. Museet hed tidligere Dansk Landbrugsmuseum, men efter fusionen med Jagt- og Skovbrugsmuseet i 2017 har museet fået sit nuværende navn. Museet er det nationale museum for jagtens, skovens, landbrugets og madens kulturhistorie, og inden for disse temaer kan man opleve permanente udstillinger såvel som særudstillinger samt særlige arrangementer som bl.a. Fødevarefestival og den årlige Landbrugsmesse.

Polakhuset

Fra sidst i 1800-tallet til 1920’erne kom tusindvis af polske landarbejdere til Danmark, som bl.a. arbejdede og boede på herregårdene i landarbejderboliger. De mange polakker førte til en debat om vilkårene for udenlandsk arbejdskraft. I 1908 blev den såkaldte Polaklov vedtaget, og det var den første lov, der regulerede arbejdsforhold for udenlandske arbejdere. Hermed blev lønvilkårene ens for alle landarbejdere. Loven slog dog først igennem i 1920, da den vakte modstand hos flere arbejdsgivere.

Polakhuset, der nu indgår som en del af Det Grønne Museum, er det eneste af de oprindelige landarbejderhuse på Gammel Estrup.

Bygningen er opført i 1915 og indeholder to lejligheder. Lejlighederne er ens og består af et køkken, en stue og et soveværelse samt en entre. Der er udendørs das og ingen elektricitet eller indlagt vand. Før 1953 delte to familier huset. Der har boet polakker i begge lejligheder under 1. Verdenskrig og igen under 2. Verdenskrig, men der har også boet danske landarbejderfamilier her.

Landarbejderne havde, uanset om de var danskere eller polakker, ingen omgang med herskabet. Kvinderne arbejdede som malkepiger og med rengøring og andet forefaldende kvindearbejde på herregården. Mændene arbejdede i stalden og på markerne.

De polske landarbejdere på Djursland var stærkt troende og tilknyttet Den Polske Forening i Pindstrup (oprettet 1929) og den katolske kirke Sankt Mikael i Pindstrup (opført 1930).

Polakhuset blev renoveret i 2010 og er i det ydre ført tilbage til sit oprindelige udseende. Den ene lejlighed er nu indrettet til museumslejlighed med haveanlæg og das i gården. I lejligheden formidles historien om polakkerne på Djursland. Den anden lejlighed er indrettet som en landarbejderbolig i 1915 og har en udstilling om landarbejderne. Huset bruges også af formidlingsgruppen Polakhusgruppen og skoletjenesten.

I Lunden på Gammel Estrup er desuden bevaret et af de tidligere huse til skovarbejderne, som blev opført i 1930’erne, og som i dag ligeledes er indrettet til formidling og skoletjeneste.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv

Eksterne links