Det Hvide Fyr er placeret nordøst for Skagen og er et 21 m højt grundmuret og nu hvidkalket fyrtårn tegnet af Philip de Lange.
.

Da det første statslige fyrvæsen blev oprettet i 1560, blev der etableret tre lamper eller fyr, som skulle afmærke ruten rundt om Skagen og ned til Øresund. Disse fyr blev placeret i Skagen, på Anholt og på Kullen i Skåne.

Skagen fik sit første grundmurede fyrtårn, tegnet af Philip de Lange, i 1747. Det er det ældste fyrtårn i Danmark og kendes i dag som Det Hvide Fyr, selv om det oprindelig stod i røde mursten. Lyskilden var et åbent kulbål, som befandt sig på en opsats, der havde træk forneden. I klart vejr kunne det ses på 40 km’s afstand. Omkring 1810 blev tårnet kalket hvidt, og i 1816, efter at fyret havde været slukket under Englandskrigen 1807-14, blev der bygget en lanterne omkring det åbne kulbål. I 1835 blev de nye oliefyrede lamper suppleret af paraboler, som kunne koncentrere lyset.

Landskabet omkring Det Hvide Fyr er i stadig forandring, hvilket medførte, at fyret efterhånden kom til at ligge for langt fra spidsen af Skagens Rev. Samtidig kom der krav om højere fyrtårne. Som erstatning for Det Hvide Fyr opførte man derfor Det Grå Fyr, som tændte lys i november 1858.

Det Hvide Fyr står stadig på sin oprindelige plads og blev i 1990’erne tilbageført til den tid, hvor lyskilden var et bålfyr. Fyrmesterboligen blev fjernet, men et af udhusene kan i dag ses på Skagen By- og Egnsmuseum. Tårnet benyttes til skiftende kunstudstillinger.

Skagens eneste fungerende fyrtårn er i dag det 25 m høje Skagen West, som blev opført i 1956.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv