Det gamle Hospital i Auning.
.

Den middelalderlige kirkelade i Auning blev oprindelig brugt til opbevaring af tiendekorn. I 1631 oprettede Jørgen Skeel fra herregården Gammel Estrup her en hospitalsstiftelse med en henlagt kapital på 2.600 rigsdaler. Det er et af de første eksempler på hospitalsstiftelser i landet, hvilket på den tid svarede til et fattighjem. Her var plads til ni fattiglemmer og en forstanderske. Initialerne »KLIS« på bygningens forside står for Kirsten Lunge og Jørgen Skeel. Kirsten Lunge var Jørgen Skeels første hustru.

Den sidste beboer flyttede ud i 1921, hvorefter Auning Kirke brugte bygningen som undervisningslokale til husflid. Senere var det ligkapel, og senere igen redskabsrum og kirkekontor. Huset blev fredet i 1978. Nationalmuseet restaurerede bygningen i 1970’erne.

Videre læsning

Læs mere om Aunings arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links